TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB
Machines for road repaire "TRADEMARK TICAB "

Polska » SKRAPIARKI

SKRAPIARKA DO EMULSJI BITUMICZNEJ

  Skrapiarka do emulsji bitumicznej asfaltu jest przeznaczona dla gruntówki asfaltowych pokryć w drobnym wnoszeniu naprawień, dla asfaltowania przydrożnych terytoriów, również jak i dla wypełnienia łączeń i pęknięć.
  Jest zwłaszcza opracowana specjalnie dla ekonomicznego i szybkiego rozpolowania zimnych emulsji  bitumicznych dla opieczętowywania asfaltowych pokryć małych obwodów. To urządzenie czyni możliwym pokrycie 400 m.  kw. w 1 godzinie z emulsją asfaltu, zużywając 200 litrów emulsji. Zza jej małego rozmiaru i wagi skrapiarka jest lekka dla blizkiego przewozu pod czas pracy jak transportem samochodowym, tak i ręcznie. Dla odpornego reżimu urządzenie jest wyposażone systemem nagrzewania i przemywania.
   Skrapiarka spełnia się od 200 litrowej butli, która rozmieszcza się na twardej ramce bezpośrednio do urządzenia. żeby ulżyć proces  załadunku kontenera, skrapiarka jest wyposażona w specjalny odwrotny system dla rozlewania emulsji asfaltu od zewnętrznego kontenera do butli, co podnosi się na urządzeniu. Sieć ciepłownicza pozwala korzystać pulweryzatorem emulsji asfaltu do zimnej pogody.
  Termin wykonania składa 14 dni od daty poprzedniej opłaty. 1 coroczna gwarancja.
  Przedstawia:
Szybkość dyspersji emulsji asfaltu : 4 l / minuta
Konsumpcja emulsji asfaltu : 0,8 l mkw.
Objętość baka emulsji asfaltu : 200 l
Gabaryty: 800*1500 mm.
Waga (bez butli) : 130 кg.
  Termin wykonania składa 14 dni od daty poprzedniej opłaty. 1 coroczna gwarancja.
  Przedstawia:
Szybkość dyspersji emulsji asfaltu : 4 l / minuta
Konsumpcja emulsji asfaltu : 0,8 l mkw.
Objętość baka emulsji asfaltu : 200 l
Gabaryty: 800*1500 mm.
Waga (bez butli) : 130 кg.