TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB
Machines for road repaire "TRADEMARK TICAB "

Polska » RECYKLERY

NOWY! WIELKI RECYKLER DO ASFALTU

    Recykler jest projektowany do powtórnego nagrania zebranego przed tym wykorzystywanego zimnego czy grudkowatego materiału.
  To pozwala wam zabezpieczać nieprzerwany proces remontu cały rok.
    Ustawienie asfaltu nagrzewa się do określonej temperatury w ciągu pracy na wznowienie pokrycia.
    Wydajność: 800 kg asfaltu za 20 min.
    Przedstawia:
    Konsumpcja dieslowego palnika: 3.5 litrów jednego cyklu przerobu (20 min. )
    Konsumpcja benzyny 1 litr. dla jednego cyklu przerobu (20 min. )

 W granicach kilku minut twardy asfalt, mieszanka zimnego grudkowatego asfaltu przekształca na plastik, odpowiedni dla nałożenia gorącego mieszania.


MAŁY RECYKLER DO ASFALTU

  Recykler jest projektowany, żeby skrócić koszt wnoszenia naprawień dróg, pokrytych asfaltobetonem z urządzeniami dla nagrzewania podczerwonego asfaltu. Jest przeznaczony do powtórnego nagrania ozięble zaopatrzonego się materiału czy bryły przedtem wykorzystenego materiału, również jak i okruchami asfaltu.

  Pozwala nieprzerwany proces remontu cały rok.
  W granicach kilku minut twardy asfalt, zimna mieszanka asfaltu czy asfalt w kawałkach  przekształca na plastik, odpowiednio dla nałożenia gorącego mieszania. Urządzenie dla materialnego przechowywania ma ugotowaną konstrukcję, trwały i łatwo dla wsparcia.

  To nagrzewa asfalt do wskazanej temperatury w ciągu remontu pokrycia.
  Wykonanie 2-2.5 tony za przemieszczenie (1 butla  40 l za przemieszczenie).
  Przedstawia:
  Rozmiary:  1200*1280*980
  Paliwo:  Propane
  Konsumpcja:   3-4 kg do godziny
  Objętość:  0,5 ton
  Zarządzajcie:  mechaniczny (zapalcie się zapłon)
  Waga bez butli:  220 кg.
  Termin wykonania składa 14 dni od daty poprzedniej opłaty. 1 coroczna gwarancja.