TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB
Machines for road repaire "TRADEMARK TICAB "

Polska » ZALEWARKA SZCZELIN BPM-500

Zalewarka szczelin

Zalewarki są urządzeniami przeznaczonymi do zalewania szczelin dylatacyjnych, wykonywanie „szwów” pomiędzy pasami mas bitumicznych, zamykanie struktury krawędzi mas bitumicznych, naprawa spękań w utwardzonych nawierzchniach dróg, uszczelnianie krawędzi elementów wbudowywanych w drogi (np. tramwajowych pętli indukcyjnych, połączeń „szyna – beton” itp.)

Model BPM-500 charakterystyki:

· Pojemność zbiornika masy: 500 litrów.

· Napełnianie zbiornika: poprzez właz górny z bezpieczną pokrywą.

· Podgrzewanie masy pośrednie: olej termalny.

· Ogrzewanie: palnik olejowo-elektryczny w zamkniętej obudowie.

· Maksymalna temperatura grzania masy: 200 °C.

· Mieszanie masy: mieszadło pionowe z napędem hydraulicznym.

·  Podawanie masy: pompa z napędem hydraulicznym.

·  Zalewanie: lancą z zaworem wydajności przepływu.

·  Źródło sprężonego powietrza: sprężarka z rozłączalnym napędem.

·  Konstrukcja samonośna: wyposażona w ramę do montażu np. na skrzyni samochodu ciężarowego lub na przyczepie.

·  Masa zalewowa w formie kostek ładowana jest do zbiornika przez ergonomiczny i bezpieczny właz górny.

·  Zbiornik masy posiada płaszcz z olejem termalnym oraz pionowe mieszadło. Masa podgrzewana jest w sposób pośredni i rozpuszczana do postaci roboczej bez zagrożenia przegrzania lub przypalenia.

·  Rozgrzana w zbiorniku masa zalewowa podawana jest pompą poprzez przewód z lancą ręczną w szczelinę.

·  Ilość masy wypływającej z lancy regulowana jest płynie zaworem.

·  Maszyna może być wyposażona we wbudowany kompresor służący do czyszczenia sprężonym powietrzem szczelin przed zalewaniem.

Stosowane materiały: 

•  masy zalewowe w formie stałej (kostki)

•  masy zalewowe w formie płynnej